12 Juli 2018

Perjalanan Spiritual 'Azazil yg Sholih (Nama Asli Iblis)

⚘ ﷽    ⚘

Kenalilah Iblis, dan Iqro'lah pd kisah dibawah ini, ambil pelajarannya

Sebelum dilaknat oleh Allah ﷻ
, Azazil (nama asli iblis) memiliki
* Wajah rupawan cemerlang,
*  Mempunyai empat sayap,
*  Banyak ilmu,
*  Mempunyai tingkatan Maqom *IHSAN* yang tinggi, artinya mempunyai kesadaran Alloh yang sangat kuat, sehingga
* Mempunyai Makrifatulloh yang tinggi.
* Terbanyak dalam hal ibadah.
*  Menjadi kebanggan para malaikat.
* Pemimpin para malaikat Karubiyin .
* Masih banyak lagi.... karena kesholihannya maka Alloh ﷻ memberikan ke RidhoanNYA dengan diangkatnya  kedudukan 'Azazil  menjadi mulia dan diizinkan menjadi Imam Para Malaikat...

Azazil/Azazel (Bahasa Arab: عزازل) adalah nama asli dari Iblis, ia adalah nenek moyang para Jin.

Menurut legenda bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi Imam para Malaikat.

Azazil dikenal juga sebagai Sayidul Malaikat (penghulu para malaikat) dan Khazinul Jannah (bendaharawan surga).

Azâzîl terdiri atas al-‘azâz yang berarti 'hamba' dan al-îl yang berarti 'melata'.

Kata al-‘azâz berasal dari al-‘izzah yang berarti kebanggaan atau kesombongan.

Dinamakan demikian karena ia tercipta dari api.

Kata al-‘azâz (العزاز) terdiri dari empat huruf, yaitu huruf ‘ain, zây, alif, dan zây yang kedua. Masing-masing huruf menunjukkan sepak terjang iblis karena setiap nama itu menunjukkan perbuatan pemiliknya, seperti :

1. Dari huruf ‘ain muncul kata ‘ulluw ‘kesombongan’,
2. dari huruf zây muncul kata zuhw ‘sikap takabur’,
3. dari huruf alif muncul kata ibâ’ ‘pembangkangan’ dan
4. istikbâr ‘sifat angkuh’.

➡️ Kesombongan, sikap takabur, pembangkangan, dan sifat angkuh merupakan sifat-sifat yang dimiliki iblis⬅️

❗Inilah tafsir nama asli iblis yaitu Azâzîl❗

Disebut dalam kitab daqoiqulahbar karangan Abd Rahim bin Ahmad dan Kitab badaiuz zuhur karangan Muhammad bin Ahmad Al Hanafi dari Ubadatillah bin Samit, Rasulullah ﷺ bersabda :

Pertama Allah ﷻ menjadikan makhluk-Nya ialah :
1.⚘NUR  MUHAMMAD kemudian

2.⚘PENA yang bentuknya seperti MUTIARA PUTIH yang panjang sekali.

Kemudian Allah ﷻ menyuruh pena MENULIS ILMU ALLAH  ﷻ sampai hari kiamat, ..
Dan yang pertama kali ditulis adalah:

⭐ *AKU MAHA PENGAMPUN dan AKU MENGAMPUNI PADA  ORANG ORANG  (siapa saja) YANG MINTA AMPUN*⭐

3. ⚘Kemudian Allah ﷻ menciptakan SABAK (lauhul mahfud) bentuknya seperti CAHAYA BERLIAN BIRU...

4.⚘ Kemudian Allah ﷻ menciptakan ARASY

5. ⚘BAITUL MAKMUR,

6. ⚘SURGA,

7. ⚘NERAKA

8.  ⚘ PADANG MA'SYAR

9.⚘SIROTHOL MUSTAQIM

10. Dan sebagainya banyak lagi...

11. Allah  ﷻ menciptakan BUMI, MATAHARI,  REMBULAN , BINTANG , MALAIKAT , BIDADARI, BUROQ di dalam surga dan binatang di darat dan di lautan KECUALI   ULAR

____@ IBLIS  @_____

JIN memiliki  PEMIMPIN  yang disebut
JAN BANULJAN  (JAN  ABAL  JIN)...
Dalam tafsir sohwi jilid 2 hal 60 surat al A’rof.IBLIS itu BAPAKnya JIN dan SETAN, maksudnya bahwa anak iblis sebelum dikutuk oleh Allah namanya JIN, sesudah dikutuk namanya SETAN.

Pendapat lain menegaskan bahwa Jan banuljan bukan anak iblis, pimpinan (nenek moyang) jin yang diciptakan dari asap api yang menjilat-jilat.

Setan punya pimpinan banyak sekali, dalam kitab hadits iblis, karangan ki Taptazani bin Basyumi.

Sholawat ka’bul Ahbar meriwayatkan, bahwa Allah ﷻ, menugaskan pada iblis dengan tugas yang mulia sebagai berikut :

1. Iblis sebagai penjaga Surga dalam kurun waktu 40.000 (empat puluh ribu tahun), namun di Surga  aroma iblis tidak  harum, padahal iblis di surga makhluk Allah yang tampan, gagah perkasa, dan bentuknya sangat bagus, orang jawa bilang bagaikan Raden Janoko dari kayangan. Kata orang sunda bagaikan Raden Gatotkaca dari Pringgondani.

2. Iblis bergabung dengan malaikat dalam waktu 80.000 tahun (delapan puluh ribu tahun)

3. Iblis menjadi penasehat malaikat dalam waktu 20.000 tahun (dua puluh ribu tahun).

4. Iblis menjadi pemimpin malaikat karobiyyun dalam waktu 30.000 tahun (tiga puluh ribu tahun)

5. Iblis melakukan thowaf (mengelilingi) arasy bersama para malaikat dalam waktu 14.000 (empat belas ribu tahun),

jadi secara keseluruhan iblis beribadah melakukan semua perintah kepada Allah dalam kurun waktu 185.000 tahun lebih,

Ibadah yang dilakukan Iblis adalah sama seperti kita umat Islam, melakukan sholat, puasa, thowaf dengan para malaikat (mengelilingi baitul makmur di arasy)..

Iblis tidak merasa lelah dan mengeluh menjalankan perintah Allah ﷻ dan
tugas-tugas Allah  ﷻ yang termulia ini, iblis menjalankan dengan ikhlas, tidak ada niat apapun kecuali karena Allah ﷻ semata-mata....
Lurus kepada Allah ﷻ ,hanya mencari Ridho Allah ﷻ saja....
Tidak  menuju kepada Malaikat dan lainnya....
Hanya kepada Allah ﷻ saja....
Semua amal ibadah dan dzikir Iblis dilakukan dengam IHSAN yang sempurna, artinya dengan  Sadar Allah secara sempurna..

Pada masa itu, Malaikat kagum dengan ibadah serta ma'rifatullohnya Iblis, kagum dengan spiritualnya Iblis,
sehingga Malaikat memberi gelar iblis dengan sebutan  Al 'AZIZ (makhluk Allah yang termulia).....
ada yang memberi gelar A’ZAZIL (panglima besar malaikat). ...

Menurut kitab tafsir Munir dan Showi, iblis beribadah pada Allah dalam masa 80.000 tahun, thowaf di baitul Makmur dan Aras 14.000 tahun.

Oleh karenanya dilangit pertama sampai ketujuh, IBLIS  DIHORMATI PARA MALAIKAT ,
Maka pada setiap langit, ada bendera khusu untuk Iblis..

1,Dilangit yang pertama berkibarlah bendera bertulis Al ‘abid (iblis ahli ibadah)....

2. Pada Langit ke 2 berkibarlah tulisan Al Zahid (iblis ahli suci) tidak melanggar larangan Allah, dan mematuhi segala perintah Allah.

3.Pada Langit ke 3 berkibarlah tulisan Al Ar’rif (yang mengetahui segala kekuasaan kemulyaan Allah).

4.Pada Langit ke 4 berkibarlah tulisan Al Waliyu (yang dibebani dan dikasihi Allah).

5. Pada Langit ke 5 berkibarlah tulisan Attaqiyu (yang takut/ patuh perintah Allah).

6. Pada Langit ke 6 berkibarlah tulisan Alkhozinu (yang mengawasi makhluk Allah yang bernyawa)

7.Pada Langit ke 7 berkibarlah tulisan Azroilu (yang mencabut nyawa/ memberi celaka pada makhluk lainnya).

Malaikat di penjuru alam semesta, dari bumi, langit, baitul makmur, arasy, dan sebagainya, mereka semua menghormati  Iblis sebagai makhluk Allah ﷻ yang paling  terhormat dan termulia, sehingga bila iblis lewat di depan para malaikat, maka malaikat menghormati iblis bagaikan penghormatan prajurit kepada komandannya, pengawal istana pada rajanya, ...

Dengan Izin Allah ﷻ dan kasih sayangNYA, menjadi terhormatlah nama iblis di penjuru alam semesta....

     ADA  R A H A S I A  ALLAH ﷻ

Pada catatan Taqdir Allah ﷻ yang terdapat di  buku induk lauhul mahfudz, disana ada  tulisan  Allah tentang Iblis  yang terselubung rapi dan  tidak ada  satupun makhluk yang tahu kecuali Allah ﷻ...
Di catatan taqdir pada buku induk lauhul mahfudz ada tertulis Alkafir Almal’un (iblis inkar terkutuk) 😣

Pada catatan sumber lain,
Iblis pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi...
Dan Azazil adalah jin yang taat kepada Allah ﷻ...
Dia menyembah Allah selama 1000 tahun, lalu Allah ﷻ mengangkatnya ke langit pertama. ...
Di langit pertama, Azazil beribadah menyembah Allah swt selama 1000 tahun....
Kemudian dia diangkat ke langit kedua. Begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat...

Apa pun perintah Allah ﷻ
kepada malaikat juga adalah perintah baginya, kerana dialah imam para malaikat yang memimpin malaikat....

Azazil adalah imam kepada kepada seluruh malaikat. Ibadahnya kepada Allah ﷻ banyak...

Ada riwayat laon lagi  yang menyatakan  bahwa Azazil beribadah kepada Allah ﷻ selama 80,000 tahun dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya ke hadrat Allah ﷻ

Dalam satu riwayat menceritakan, bahwa  Malaikat Israfil melihat sedikit tulisan yang tersurat di Lauhul Mahfuz,disana ada tulisan yang maknanya seperti ini...

..."“Adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80,000 tahun tetapi hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah dan hamba itu terlaknat sehingga hari Kiamat.”...

Maka menangislah  Malaikat Israfil setelah membaca catatan takdir
Allah ﷻitu..
Hati Malaikat Israfil menjadi takut dan bimbang  , khawatir bahwa  makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya....
Maka Malaikat Israfil bercerita kepada semua Malaikat  mengenai apa yang telah dilihat dan dibaca pada kitab takdir Allah ﷻ di buku Lauhul Mahfuz...

Maka menangislah semua Malaikat karena  mereka takut dan bimbang akan  nasib mereka...

Lalu semua Malaikat datang menemui 'Azazil yang menjadi IMAM para malaikat, agar Azazil MENDOAKAM keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh mMalaikat.
Mala 'Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa:

...“Ya Allah, Janganlah ENGKAU murka terhadap mereka (para malaikat).”...

Malangnya, Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya...

Selepas mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga.

Di atas pintu surga, Azazil terlihat suratan yang menyatakan:

..."“Ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah. Lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat.”...
___________
Masa pun berlalu......
Ber abad abad tahun.....
Kemudian Allah ﷻ menciptakan
Adam عليه السلام., dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam عليه السلام.

Azazil, sebagai IMAM para malaikat, sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat untuk taat pada Allah ﷻ , sujud menghormati  Adam عليه السلام.
Tetapi kenyataannya,  Azazi
menolak untuk sujud karena  merasa bahawa dirinya lebih baik dari pada Adam عليه السلام.

Akhirnya semua  malaikat  sujud pada Adam عليه السلام
tanpa dipimpin oleh Azazil.

Bukan saja enggan sujud,
Azazil malah sombong dan menjawab kepada Allah ﷻ

..."Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat: Sujudlah kamu kepada Adam; maka mereka sujudlah melainkan iblis; dia berkata: Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari tanah (yang di adun)? "...

Keengganan sujud ini ber awal dari hasad dengki iblis Azazil, yang iri hati apabila Allah ﷻ
hendak melantik Nabi Adam عليه السلام
sebagai khalifah di Bumi karena Azazil dijadikan dari api sedangkan Manusia dijadikan dari Tanah yang Busuk dan Melekat....

Ia durhaka kepada Allah ﷻ
takabur dan lupa daratan.
Maka terhalaulah Azazil dari surga. Namanya diubah dari Azazil kepada Iblis.

Apabila Iblis diturunkan ke bumi, dia berjanji akan menyesatkan manusia serta keturunannya.

..."Dia berkata lagi: Kabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang Engkau muliakan mengatasiku? Jika Engkau beri tempo kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan dzuriat keturunannya, kecuali sedikit (di antaranya) "...

..."Allah berfirman (kepada iblis): Pergilah (lakukanlah apa yang engkau rancangkan)! Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya Neraka Jahanamlah balasan kamu semua, sebagai balasan yang cukup.  "..

Wallahu A'lam bish showwab
*صلوا على النبي صلى اللّٰه  عليه وسلم*